Etiketter » Arbetsmiljö

MTR kör på med omorganisationen trots protesterna!

Almega och förbundet SEKO har haft de centrala förhandlingarna och därmed har Mtr nu uppfyllt sin förhandlingsskyldighet och kan köra vidare med den planerade omorganisationen. ”Spelet” är likväl långtifrån över, ett antal ”detalj-” och tvisteförhandlingar återstår och skyddsombuden har lämnat in en 6,6a med anledning av bl a den… 490 fler ord

Information

Omorganisation inom Station skapar stora problem!

Uppdatering av denna information!

Den centrala förhandlingen avslutades i enighet angående konstateringen att genom förändringen kan medföra en minskning av värdet i kollektivavtalet. Paterna lokalt ska diskutera en eventuell kompensation. 44 fler ord

Information

Vi leder människor! Vi styr robotar!

När ska arbetslivet och människor i det inse att vi människor är kött och blod med ett känsloliv och har rätt att bli behandlade som sådana. 37 fler ord

Samhälle

Har du råd att inte investera?

Det är lätt att försvara underhåll av maskiner, lokaler och andra ”döda” ting men hur lätt är det att få förståelse för underhåll och ”uppgraderingar” av din ALLRA dyraste och viktigaste investering dvs PERSONALEN? 485 fler ord

En dag för psykisk hälsa

Imorgon den 10 oktober är det World Mental Health Day – Världsdagen för psykisk hälsa. I år uppmärksammas särskilt schizofreni.

Den 10 oktober uppmärksammas varje år World Mental Health Day – Världsdagen för psykisk hälsa – över hela värden. 116 fler ord

Hälsa

Humorn håller humöret uppe - Publikt

Det gäller att hitta strategier i ett allt hårdare arbetsliv

Humorn håller humöret uppe – Publikt.

Christer Hansson

Arbetet