Etiketter » Arbetsmiljö

Viktigt med pauser i arbetet

Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det tomt på många platser på jobbet för folk har semester.

Ja nu är semestrarna i full gång och det innebär att det är lite färre personer på jobbet och det kan ju göra att man får mer att göra än vanligt. 235 fler ord

Allmänt

Slavliknande arbetsförhållanden för städare på Bråvalla festivalen.

Arbetarklass.nu har tidigare skrivit om arbetsrättsvidriga anställningsvillkor på Bråvalla och volontärer som får betala för att arbeta. Nu kommer det rapporter om att städarna arbetar under slavliknande anställningsvillkor där deras yttrandefrihet kränks och står helt livegna mot arbetsgivaren. 578 fler ord

Valet 2014

Catarina Engström(MP) kräver att lustgas tas om hand

På dagens landstingsfullmäktige väcker  Catarina Engström(MP) frågan om hur landstinget tar hand om den lustgas som används. Bakgrunden är den motion som hon skrev och som sedan besvarades av landstingsfullmäktige med att det pågick ett arbete för att ta tag i frågan. 318 fler ord

Landstinget I Östergötland

Sektionsnytt nr 25 Röda linje

Hej!

Här kommer denna veckas sektionsnytt från röda linjen. Det är lite speciellt den här gången då det går ut till alla tre banorna. Anledningen är att det finns ett extrablad om den sympatidemonstration vi ska genomföra på onsdag. 169 fler ord

Information

Skapa engagemang = kapa onödiga kostnader!

All prestation börjar med tydliga mål. Oklara mål leder till ofokuserat arbete och kanske onödiga konflikter. Tolkar vi målen på olika sätt och drar åt olika håll får vi en verksamhet som står stilla, tappar marknadsandelar eller i värsta fall går bakåt. 115 fler ord

Ledarskap