Etiketter » Betyg

Så frustrerande

 

Är så less på sonens pedagoger!

Fick under veckan brev från skolan, men inte velat öppna den eftersom jag inte velat se på den.

Ena dagen (ja mer hela denna termin), har sonen enligt pedagogen tagit sig i kragen, gjort sina läxor och fått toppbetyg i internationella proven. 443 fler ord

Dagboken

Ett problem i skolan: prov- och betygsfokusering

Den svenska skolan fungerar bra: Den är gratis, har många engagerade elever/lärare/personal, och bidrar till ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Men det finns ett antal saker som borde fungera bättre… 351 fler ord

Skolpolitik

Hur vi bedömer prov och läxförhör

Efter judendomsförhöret för en tid sedan har det kommit några frågor från er i föräldragruppen om hur vi bedömer barnens förhör och prov. Detta dokument syftar till att belysa detta något. 805 fler ord

Info

Problem med snälla betyg i skolan

Läser på DN debatt att gymnasieelevernas kunskaper i matematik är ett bekymmer, att en studie visar att de inte klarar av matematikuppgifter från grundskolans tidigare år. 438 fler ord

Folkpartiet

Tregradiga betyg på alla VFU-perioder?

Regeringen har delat ett förslag om att alla VFU-perioder (läs ”praktik”) med fler än 3 hp ska betygsättas enligt en tregradig skala. Lärosätena ska ge synpunkter innan den 11/4. 97 fler ord

Värdegrund

Ibland är livet lite tungt - övningsskolor

Jag har diskuterat övningsskolor och varit samtalsledare under förmiddagen. Det finns en risk att någon associerar till Kjell-Olof Feldts berömda citat.

Värdegrund

Tweet om betyg i fyran ges tumme upp

Tweet: Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth twittrat om att Alliansen härmar SD:s förslag om betyg från fjärde klass. Enligt honom har de förespråkat de flera gångar i riksdagen. 90 fler ord

Godkänt