Etiketter » Betyg

Jonas Vlachos behövs

Länk till Skolporten

Vad gäller ekonomisk styrning är principerna ”likvärdighet” och ”marknad” faktiskt varandras motsatser, påpekar han. Tanken med marknadsstyrning är att resurser ska styras från sämre utförare till bättre, vilket kommer att öka avståndet mellan dem.

77 fler ord
Värdegrund

Det lustfyllda lärandet

Kollegor går i pension och bokhyllor rensas. Ibland händer det att studenterna får plocka åt sig böcker som kan vara av intresse. Jag hittar den här pärmen övergiven och kan inte undvika att tolka det symboliskt. 9 fler ord

Utbildning

Nationella prov och betygsättning

Vår granne får något plågat i blicken vid tanken på de kommande nationella proven.

Länk

Jag förstår henne. Detta är inte värdigt.

Värdegrund

Jonnas bok - Katerina Janouch.

bild lånad från Bokus.com

Då har jag läst andra delen i Katerina Janouch serie om tonåringars sexual debut serie. Och tyvärr är det väldigt mycket upprepande dravel. 278 fler ord

Tips

Så frustrerande

 

Är så less på sonens pedagoger!

Fick under veckan brev från skolan, men inte velat öppna den eftersom jag inte velat se på den.

Ena dagen (ja mer hela denna termin), har sonen enligt pedagogen tagit sig i kragen, gjort sina läxor och fått toppbetyg i internationella proven. 443 fler ord

Dagboken

Ett problem i skolan: prov- och betygsfokusering

Den svenska skolan fungerar bra: Den är gratis, har många engagerade elever/lärare/personal, och bidrar till ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Men det finns ett antal saker som borde fungera bättre… 351 fler ord

Skolpolitik

Hur vi bedömer prov och läxförhör

Efter judendomsförhöret för en tid sedan har det kommit några frågor från er i föräldragruppen om hur vi bedömer barnens förhör och prov. Detta dokument syftar till att belysa detta något. 805 fler ord

Info