Etiketter » Betyg

För mig handlar värdegrunden om mångfald

Länk

I en värld av anpassning måste någon stå upp för studentens rättighet att vara sig själv.

Värdegrund

Samlar du betygsunderlag med datorer?

Fram till i mars arbetar jag deltid på PRIM-gruppen med en rapport om datorbaserade nationella prov i matematik. I den rapporten skulle jag gärna ha med erfarenheter från lärare som använder datorer (eller liknande) för att göra kunskapsbedömningar – och använder de bedömningarna som betygsunderlag. 194 fler ord

Bedömning

Lekens betydelse - igen

Diskussionen fortsätter världen över.

Länk till NYTimes

Ni vet var jag står i frågan?

Värdegrund

Min favoritstudentkårsordförande skriver så bra...

…i Borås tidning om den ”kravlösa lärarutbildningen”.

Länk

För vår metaforiska apa – som endast kryssar i svarsalternativ A på högskoleprovet – räcker det inte bara med ett högskoleprov för att uppfylla kraven för utbildningen.

40 fler ord
Värdegrund

Hur glad blir jag...

…när gamla studenter forskar och deltar i skoldebatten?

Länk

Heja Mattias! Var det 2007 du började läsa på Mah, Fria tidens lärande?

Värdegrund

En ny ton

Länk

Han skriver bra. Gustav Fridolin är verkligen medryckande och jag tror många är glada att slippa kravretorik och moralkakor från den förre utbildningsministern.

Nu väntar jag på att Fridolin ska riva upp förordningen om flergradiga betyg på alla VFU-kurser inom lärarutbildningen. 18 fler ord

Värdegrund