Kära abortmotståndare!

Mord bör rimligen inte anses vara förhindrandet av människors uppkomst, utan avlutandet av deras redan innevarande existens. Om då fosterutvecklingen är den stegvisa utvecklingen från icke människa till människa, så blir abort definitivt inte mord (dock beroende på hur långt utvecklingen till människa har gått). 301 fler ord