Lite efter i att skriva om utvecklingen här jag men nu gör jag ett försök.

Vi har ju alltså gått igenom drakens period som innehöll vrål, ilska och vakna nätter. 656 fler ord