Etiketter » Forum

Dig och din Bostad söker studerande

Med ”Dig och Din bostad” har vi som mål att skapa en plattform för information, debatt och annorlunda nyheter. Vi brinner för allt innanför -hyra, hyra ut, bygga eller äga sin bostad. 200 fler ord

Byggteknik

Läsvärda säkerhetsrelaterade bloggar och hemsidor

https://cert.se
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och brukar innehålla intressanta artiklar och veckobrev. 167 fler ord

Säkerhet

Första inlägget

Ett första inlägg i min nya blogg. Ett inlägg man gör för att sätta tonen på sin blogg. Jag är ingen erfaren bloggare och ska jag vara ärlig så läser jag inte så mycket andra bloggar heller. 145 fler ord

Teknik