Etiketter » Human Rights

Where is the outrage over the bombardment of civilians in Is...

Hundreds of rockets have been fired and a million citizens are forced to run for cover.

Nyheter

The demise of international criminal law

We theorists of international law like to pose venturesome, vitalizing questions, sweeping in scope: What would an ideal system of international criminal law look like, for instanc

Nyheter

Rights and Plights of Slum Children

Written on Monday, 16th of June

What a day.

We started off with a set of group discussions with some women who are learning to start their own business, thanks to the help of Women in Slums Economic Empowerement, an NGO run by Frederick. 998 fler ord

Okategoriserade

Human Rights in the Slum

Written on Wednesday, 11th of June 2014

Since my last post, I have moved from my previous location in South Doko to live with a man called Phoenix (who, … 836 fler ord

Okategoriserade

Respekterar inte Miljöpartiet svenska Grundlagar?

Min uppfattning är att det står i strid med skollagen att släppa in partier, oavsett vilket, som framför rasistiska och antidemokratiska ståndpunkter, (§5): ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 751 fler ord

norah4you rebloggade detta på Norah4you's Weblog och kommenterade:

Tar mig för pannan och undrar kan varken regering, opposition eller skolverk Sveriges Grundlagar och internationella avtal som blivit lag? Skollagen bygger på Regeringsformen OCH Regeringsformen 1 kap 2§ inkluderar av Sverige 1971 godkännande av FN:s rasdiskrimineringskonvention! Hur står det till. Snart dags att sätta samtliga politiker i skolbänk för att de skall få visa att de kan lagarna de och deras företrädare stiftat Partier i skolan utreds, Aftonbladet 11 juni 2014 Partibesök i skolorna ska utredas, GP 11 juni 2014 Partier i skolan utreds, DN 11 juni 2014 Föreslår att Björklund talar med Maria A. Tror hon hade hunnit bli aktiv på kåren när frågan var uppe inför 1979-års val. Samma FN:s rasdiskrimineringslag formulering gällde redan när nya Grundlagarna togs och stärkts upp genom åren genom HD-dom! Hon kanske minns det som FP och övriga partier samt nuvarande JO och JK missat eller glömt. Kanske dags för prov i kunskap om svenska grundlagar och internationella avtal innan någon får ta plats i beslutande ställning? Notera följande från rebloggade artikeln nedan: Har ett parti godkänts för att ställa upp i Riksdagsval, så är det verkligen inte upp till "Tyck som jag"-syndromets vänsternissar att sätta sig över Demokratiska spelregler. Inte ser det bättre ut när de som tror att det handlar om regler själva är beredda att bryta mot Grundlag! Utdrag ur bloggartikel: Det har sedan 1971 då Sverige antog FN:s rasdiskrimineringskonvention om Hets mot folkgrupp varit brottsligt att hävda eller främja Nazistiska uppfattningar. Observera i utdrag artikeln nedan vad som krävs för att ett parti skall vara förbjudet att verka allmänt i Sverige:I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas. Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konvensionen.Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15 Av artikeltexten framgår varför ett nynazistiskt parti är fullt möjligt att neka tillträde till skolor och allmän plats (d.v.s. även omfattas av begränsningar som finns i Regeringsformen av Demonstrationsfriheten) Det framgår också varför detta inte är tillämpligt på t.ex Sverigedemokraterna. Allt handlar om att de nazistiska partier sprider rasläror. Nödvändigt kriterie för att begränsningar i Grundlagstadgade rättigher pga rasism SKALL få förekomma. Att vara mot invandring till det som media brukar kalla vara rent invandrarfientlig är INTE att sprida raslära. ------- slut på utdraget ur rebloggen nedan -----

UN Taps Israel Critic for Top Human Rights Post

The United Nations has tapped as its next High Commissioner for Human Rights a Jordanian prince who has said that Palestinian suicide bombings are no less horrific than Israels

Nyheter