Jag försöker att inte leva i det förflutna. Men ibland är det som att det förflutna lever i mig. Enträget skruvar det på sig, tätar rostiga gängor från det förgångna. 371 fler ord