Världen.

Tryck föder mottryck. Just nu är det oroligt i Israel, med utgångspunkt från den omstridda Tempelplatsen. Det kan aldrig bli fred utan frihet. Ingen frihet för Palestina – ingen fred för Israel. 654 fler ord