Landstinget i Kalmar län är en personalintensiv organisation som kräver bemanning året och dygnet runt. Detta kan knappast komma som en överraskning vilket kräver framförhållning för både ansvariga chefer och politiker. 262 fler ord