Centerpartiet har sett till att våra barns skolskjutsar varit på dagordningen inte minst då ansvaret låg i Teknik- och servicenämnden. Tyvärr är denna nämnd numera ersatt av kommunstyrelsen och där har diskussionerna fortsatt. 189 fler ord