Jag har noterat att Magnus Gustafsson (M) har kritiserat förra mandatperiodens beslut då kommunstyrelsen beslutade i enighet på förslag av personalutskottet (PU) att avtalspensionera 37 personer i åldern 61-64 år. 278 fler ord