Etiketter » Jobb Och Arbetsliv

Kommunfullmäktige beslutar om skolskjutsar

Centerpartiet har sett till att våra barns skolskjutsar varit på dagordningen inte minst då ansvaret låg i Teknik- och servicenämnden. Tyvärr är denna nämnd numera ersatt av kommunstyrelsen och där har diskussionerna fortsatt. 189 fler ord

Allmänt

Decentralisera Vimmerbypolitiken!

Jag har noterat att Magnus Gustafsson (M) har kritiserat förra mandatperiodens beslut då kommunstyrelsen beslutade i enighet på förslag av personalutskottet (PU) att avtalspensionera 37 personer i åldern 61-64 år. 278 fler ord

Allmänt