Så det dröjde hela tre dagar efter vårt besök på Jocke & Kalle <3 Kåken innan man kunde läsa detta i tidningarna. No more gastronomisk dekadens at Kåken med andra ord. 365 fler ord