I en tidning citerar man ur Öresundsposten och ur en skrivelse från Lübeck: ”Igår hitkommo med ångbåtslägenhet ej mindre än 200 personer, tillhörande den tjenande klassen och af båda könen….” osv. 133 fler ord