Etiketter » Onda Andar

Andlig krigföring i Psaltaren - del 12

Bibelvers:
Ps 1:6
Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

Kommentar:

De ogudaktigas väg leder till fördärvet.

Denna sanning kan tolkas på tre sätt: 303 fler ord

Andlig Krigföring I Psaltaren

Andlig krigföring i Psaltaren - del 9

Bibelvers:
Ps 1:5
Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen …

Kommentar:
Det kommer en slutgiltig dom, inte bara för alla människor, utan också för den onda andevärlden. 206 fler ord

Andlig Krigföring I Psaltaren

Andlig krigföring i Psaltaren - del 8

Bibelvers:
Ps 1:4
… de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort

Kommentar:
Den helige Ande i dig är oerhört mycket starkare än de onda andarna. 299 fler ord

Andlig Krigföring I Psaltaren

Andlig krigföring i Psaltaren - del 7

Bibelvers:
Ps 1:4
… de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort

Kommentar:

Den onda andevärlden väger lätt i förhållande till Gud. Vinden är den helige Ande, och när den helige Andes vind blåser, förs andevärlden bort. 90 fler ord

Andlig Krigföring I Psaltaren

Andlig krigföring i Psaltaren - del 6

Bibelvers:
Ps 1:1
Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd …

Kommentar:
Vi ska inte gensvara till den onda andevärldens signaler.

Martin Luther sa: ”Jag kan inte hindra fåglarna från att flyga över mitt huvud. 311 fler ord

Andlig Krigföring I Psaltaren