Bibelvers:
Ps 1:6
Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

Kommentar:

De ogudaktigas väg leder till fördärvet.

Denna sanning kan tolkas på tre sätt: 303 fler ord