Etiketter » Publicera

Publish or perish

Vetenskapen bygger på att man som enskild forskare fritt kan använda andra forskares resultat. Vi använder vår gemensamma samlade kunskap som bakgrund för vår egen forskning och för jämföra med framtida resultat. 1 994 fler ord

Politik

BTH-forskning får ökad spridning via DART-Europe

BTH:s bibliotek har den senaste tiden möjliggjort att magisteruppsatser, licentiat- och doktorsavhandlingar producerade vid BTH nu finns indexerade och sökbara i den europeiska sökmotorn för akademiska dokument… 21 fler ord

Svenska