På Facebook finns en grupp ”Novahuset-föreningen mot sexuella övergrepp”. De uppmärksammar en kampanj från Ecpat angående de låga straffskalorna för vissa sexualbrott. På Ecpats hemsida finns en undersökning där man redovisar vad de olika riksdagspartierna tycker i frågan. 143 fler ord