Många människor över hela världen och i Sverige drabbades av masspsykos när nyheterna om svininfluensan basunerades ut med full kraft från statsmedierna år 2009.
Följden blev massvaccinationer och ingen skulle hållas fri från emottaga vaccinet om möjligt. 542 fler ord