Etiketter » Psykologi

Skaping og sjølvbilde. Big Bang, kvantefysikk og bevissthet.

Innhald.

Gud har skapt alle ting med sitt Ord og med sitt Ord gir han oss rett forståing av røyndomen og rett sjølvforståing.  1

Forståing av tilværet og sjølvforståing, med ulike perspektiv. 42 256 fler ord

Kristendom

Den kristne vekkinga og biologien. Eller Antiokus N-te Epifanes og ”Fru Svimesen N-te Bevisstlause”.

Innleiing; vekking eller søvndyssing.

I 1.Mos.2 er det sagt at Gud skapte mannen av mold frå marka og bles livsens Ande i nasa hans, så han vart til ei levande sjel. 37 490 fler ord

Kristendom

Uttalar du dig om kost så har du alltid människor med ätstörningar i din publik

Det här inlägget kommer att handla om ett ämne som jag vanligtvis inte berör på bloggen men jag har haft de här tankarna i flera år och vill skriva ner dem. 876 fler ord

Npf

Krypto-valuta-spekulasjon, høveleg for Guds Rike og smart for små-spararar? Eller svindel og lureri til samanlikning med «Oslo-politikken»?

Søk fyrst Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg til det.

Jesus og disiplane hans hadde anna å tenke på enn pengar, han betalte prisen for oss med sitt eige blod, for å kjøpe oss tilbake til Gud. 18 859 fler ord

Kristendom

Levde Alice Miller som hon lärde? / Did Alice Miller live as she spoke in her work?

(sv)
I min senaste essä som förra veckan publicerades i Modern Psykologi diskuterar jag Alice Millers kontroversiella personlighet utifrån hennes sons senaste biografi om sin mor. 868 fler ord

Trauma

Jesus taler til oss frå himmelen og det han seier er viktig.

Gud har valt meg ut og han vil sjølv komme og ta bustad hos meg.

Når eg gjekk på gymnaset merka eg at eg byrja å verte glad i henne Virtuella, så eg vedkjende for Gud at hans kjærleik var mellom oss og den var rett, same enten ho ville seie ja eller nei til mitt frieri, med den vedkjenninga opna eg meg endå meir for den kjærleiken og fekk ei ny fylde av den Heilage Ande. 15 405 fler ord

Kristendom

Den kristne vekkinga bevisstgjorde både menn og kvinner. Så kva var det som rørte ved deg, fru Svimesen? 

Kva var det som rørte ved deg, fru Svimesen?

For 10 år sidan sende Jesus meg tilbake til Oslo med ein frigjerande bodskap, han er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er han hovudet for kyrkja som er hans brud. 12 451 fler ord

Kristendom