Etiketter » Arbetsmiljö

Motiverade medarbetare skapar kundnytta

Erik Modig är expert på hur man kommunicerar för att motivera människor. I sin forskning studerar han bland annat hur företags medarbetare och kunder fattar beslut. 435 fler ord

Arbetsmiljö

Rätt kontor lockar talangerna till dig

Arbetslivsforskaren Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms Universitet, har under tre år sökt svaren genom ett forskningsprojekt utfört på NCC. Slutsatserna presenterar hon i boken… 437 fler ord

Arbetsmiljöer

Triss i hållbarhet för din arbetsmiljö

Definitionen av hållbarhet är viktig för att förstå helheten av begreppet. För framtidens kontor handlar det om att sträva efter att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 431 fler ord

Arbetsmiljöer

Kyla på lagret försämrar medarbetarnas prestation

Kalla temperaturer sänker funktionsförmågan hos oss människor. Dessutom ökar olycksrisken. Tidningen Prevent lyfter i en intressant artikel fram att det i arbetsmiljölagen finns riktlinjer för bedömning av risker när personal arbetar i kyla men att det saknas specifika temperaturgränser för arbete i kallt klimat. 369 fler ord

Arbetsmiljö

Aktivitetsbaserat är ingen trend – det är en självklarhet

Människor arbetar annorlunda nu för tiden. Mycket på grund av samhällets digitalisering och den pågående globaliseringen. På kontoret möts människor från olika generationer och med olika bakgrund såväl kulturellt som utbildningsmässigt. 332 fler ord

Arbetsmiljöer

Lunchutrymmen som bidrar till gemenskap

Det är inte bara miljön som påverkar vårt välmående. Maten vi äter är en minst lika viktig ingrediens för att kunna prestera under hela dagen. Många föredrar därför att laga mat hemma och ta med sig lunchlådor till jobbet. 206 fler ord

Arbetsmiljöer

Hälsosam företagskultur - en investering för framtiden

Att kontinuerligt verka för en rörlig och hälsosam arbetsmiljö är en långsiktig investering som både du och kollegorna vinner på.  Just för att det är en långsiktig investering bör det också betraktas som ett långsiktigt projekt – en möjlighet att lära sig under resans gång. 332 fler ord

Arbetsmiljöer