Etiketter » Arbetsmiljö

Universums fem tips till arbetsgivare som vill vinna kampen om talangerna

Medarbetarna är i flera perspektiv företags viktigaste resurs. När konkurrensen om talangerna hårdnar är det viktigt att veta vad som kan göra dig mer attraktiv som arbetsgivare. 568 fler ord

Arbetsmiljöer

Var det bättre förr?

Ett besök igår på en utställning om motorsågens historia fick mig att rysa. Kolla in en av de tidiga motorsågarna här på bilden. Två man måste till för att hantera den. 186 fler ord

Okategoriserad

Ergonomi i aktivitetsbaserade kontor (del 3 av 3)

I det avslutande inlägget i vår bloggserie om ergonomi ber vi Helena Clevenhult, ergonom och legitimerad sjukgymnast, om tips på vad enskilda individer kan göra varje dag för att förbättra sin hälsa på jobbet. 428 fler ord

Arbetsmiljöer

Forskning: Hur möter vi våra anställda i ett nytt arbetslandskap?

Ökade prestationskrav, otydliga arbetsuppgifter och arbetsfokus som bryts av en aldrig sinande ström av mejl präglar dagens arbetsliv. När företag låter medarbetare formulera och lösa arbetsuppgifter på egen hand, men inom givna ramar, får chefen en ny roll. 402 fler ord

Arbetsmiljöer

Från ledarskap till följarskap – så leder du Generation Y

Personer födda på 1980- och 90-talet tillhör Generation Y. De kännetecknas av stark entreprenörsanda, de har ledarambitioner och uppskattar mjuka värden i livet snarare än bara pengar. 431 fler ord

Arbetsmiljöer

Clean desk eller paper mess, vad föredrar du?

Fler och fler företag inför en så kallad ”Clean desk policy” på sina kontor. Alltså riktlinjer för hur medarbetarna ska lämna sin arbetsplats efter dagens slut. 344 fler ord

Arbetsmiljöer

Forskning att hålla koll på: så påverkar kontorsmiljön vår hälsa

När du väljer vilken typ av miljö du och dina medarbetare ska sitta i, utgå från hur ni faktiskt arbetar på kontoret i dag och hur ni skulle vilja arbeta. 391 fler ord

Arbetsmiljöer