Etiketter » Arbetsmiljö

Forskning: Hur möter vi våra anställda i ett nytt arbetslandskap?

Ökade prestationskrav, otydliga arbetsuppgifter och arbetsfokus som bryts av en aldrig sinande ström av mejl präglar dagens arbetsliv. När företag låter medarbetare formulera och lösa arbetsuppgifter på egen hand, men inom givna ramar, får chefen en ny roll. 402 fler ord

Arbetsmiljöer

Från ledarskap till följarskap – så leder du Generation Y

Personer födda på 1980- och 90-talet tillhör Generation Y. De kännetecknas av stark entreprenörsanda, de har ledarambitioner och uppskattar mjuka värden i livet snarare än bara pengar. 431 fler ord

Arbetsmiljöer

Clean desk eller paper mess, vad föredrar du?

Fler och fler företag inför en så kallad ”Clean desk policy” på sina kontor. Alltså riktlinjer för hur medarbetarna ska lämna sin arbetsplats efter dagens slut. 344 fler ord

Arbetsmiljöer

Forskning att hålla koll på: så påverkar kontorsmiljön vår hälsa

När du väljer vilken typ av miljö du och dina medarbetare ska sitta i, utgå från hur ni faktiskt arbetar på kontoret i dag och hur ni skulle vilja arbeta. 391 fler ord

Arbetsmiljöer

Så skapar du en bättre arbetsmiljö

Gott ledarskap är en förutsättning

Utveckla ledarskapet, engagera medarbetarna och skapa ett positivt arbetsklimat. DN har intervjuat Per Larsson, talesperson i psykosociala frågor på hälsoföretaget Previa om hur man får en bättre arbetsplats. 234 fler ord

Arbetsmiljöer

Industrins arbetsmiljöer kartläggs med robot

Gaser och partiklar i luften kan utgöra en hälsorisk för människor som arbetar i industrimiljöer. Nu utvecklar robotikforskare vid Örebro universitet nya mätmetoder, som ska leda till mer hälsosamma arbetsmiljöer. 199 fler ord

Arbetsmiljöer

Stökigt bygge=dåligt bygge?

Är ett stökigt bygge ett symptom på ett dåligt bygge, eller blir ett bygge dåligt för att det är stökigt?

Projektledare