Taggar » Arbetsmiljö

Därför vinner du på att träna innan jobbet

Forskning visar att om du tränar på morgonen sjunker ditt blodtryck med 10 procent resten av dagen. Träningen som utförs på morgonen håller i sig ända till nästkommande morgon så att nattsömnen förbättras, utöver detta får du även en rejäl dos med endorfiner som en skön start på dagen. 330 fler ord

Kontor

Motiverade medarbetare skapar kundnytta

Erik Modig är expert på hur man kommunicerar för att motivera människor. I sin forskning studerar han bland annat hur företags medarbetare och kunder fattar beslut. 435 fler ord

Arbetsmiljö

Rätt kontor lockar talangerna till dig

Arbetslivsforskaren Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms Universitet, har under tre år sökt svaren genom ett forskningsprojekt utfört på NCC. Slutsatserna presenterar hon i boken… 437 fler ord

Arbetsmiljöer

Triss i hållbarhet för din arbetsmiljö

Definitionen av hållbarhet är viktig för att förstå helheten av begreppet. För framtidens kontor handlar det om att sträva efter att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 431 fler ord

Arbetsmiljöer

Kyla på lagret försämrar medarbetarnas prestation

Kalla temperaturer sänker funktionsförmågan hos oss människor. Dessutom ökar olycksrisken. Tidningen Prevent lyfter i en intressant artikel fram att det i arbetsmiljölagen finns riktlinjer för bedömning av risker när personal arbetar i kyla men att det saknas specifika temperaturgränser för arbete i kallt klimat. 369 fler ord

Arbetsmiljö

Aktivitetsbaserat är ingen trend – det är en självklarhet

Människor arbetar annorlunda nu för tiden. Mycket på grund av samhällets digitalisering och den pågående globaliseringen. På kontoret möts människor från olika generationer och med olika bakgrund såväl kulturellt som utbildningsmässigt. 332 fler ord

Arbetsmiljöer