Etiketter » Bakterie

Zbavte sa ekzémov, akné a psoriázy natrvalo II.

Ako vnímate svoju kožu?

Koža je plochou najrozsiahlejší orgán ľudského tela. V čase, keď moje povedomie o zdraviu škodlivých chemikáliách bolo dosť nízke, vnímala som ju skôr ako nepriepustný igelit, ktorým je moje telo ochránené od vonkajšieho prostredia. 935 fler ord

Baktérie

Zbavte sa ekzémov, psoriázy a akné natrvalo I.

Počas našej praxe s klientami trpiacimi kožnými problémami sme sa stretli od ich menej závažných prejavov až po život ohrozujúce. Väčšina klientov mala za sebou tortúru klasickej medikamentóznej liečby. 806 fler ord

Baktérie

Krásne a zdravé chodidlá II.: Zbavte sa plesne účinne a trvalo.

Práve problematické chodidlá boli impulzom pre vznik kolekcie MALINNA° body wash and shampoo. Môj otec tiež patril k tým mužom, ktorým chodidlá mohli byť ukradnuté. Pred pár rokmi ho veľmi nezaujímalo, v akom ich má stave a až po tom, ako ho mama poslala k pedikérke, sa niečo zmenilo. 585 fler ord

Baktérie

MALINNA°: OD KLASICKEJ HUDBY K VÝSKUMU PRÍČIN STARNUTIA ORGANIZMU III.

Táto evidentne pozitívna reakcia u otcovho firemného partnera upriamila otcovu pozornosť na vplyv elixíru, a teda princípu, ktorý používal aj pri výrobe čističa, na ľudský organizmus. 1 022 fler ord

Baktérie