Etiketter » Betyg

Webbaserad kurs om bedömning

Kanske har du hört talas om den webbaserade kursen för bedömning som Skolverket tagit fram tillsammans med Karlstads universitet och professor Christian Lundahl?Jag blev nyfiken när jag hörde talas om den och har nu gått igenom kursen och lämnat in slutuppgiften, nu hoppas jag bara på att den blir godkänd :-) 378 fler ord

Fortbildning

Hur kan man visualisera bedömningsaspekter för elever?

Det kan vara svårt att förklara för elever vad skillnaden mellan de olika betygsstegen är och vad kunskapskraven egentligen innebär. Ett sätt att göra det på är att göra modeller för att visualisera skillnaderna. 130 fler ord

Fortbildning

Vanliga missuppfattningar vid bedömning

Per Måhl blir här intervjuad av Skolvärlden och hjälper till att reda ut begreppen. Per Måhls uppfattning är att det finns tre övergripande missuppfattningar vid betygsättning. 236 fler ord

Bedömning

Studiepaket för undantagsbestämmelsen

För att underlätta för lärare och rektorer har Skolverket har tillsammans med SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) tagit fram ett utbildningspaket där de går igenom rätten till utbildning och stöd; individanpassning; bedömning, prov och betygssättning samt undantagsbestämmelsen i praktiken.  188 fler ord

Inkludering

Betyg i åk 4 nu på försök

Senaste veckan har det varit många diskussioner angående införandet av betyg i åk 4. Nu är det klart att det blir en försöksverksamhet och Skolverket utreder hur den ska arrangeras. 68 fler ord

Okategoriserat

Betyg från första klass, en ren samhällstjänst

Vi bör införa betyg redan från första klass och göra både lärare och våra barn en tjänst. Betyg är det mest konkreta och direkta sätt att se om ett barn är i rätt fas av sin utbildning, eller om extra resurser behövs sättas in. 502 fler ord

Hög tid att planera terminen!

En ny termin har precis börjat och många lärare håller på med sina terminsplaneringar. Hur gör du när du planerar din undervisning för att synliggöra kopplingen mellan syfte/mål, undervisning och bedömning för dina elever och dig själv? 274 fler ord

Fortbildning