Etiketter » Bilder

Bändelkorsnäbb

Bändelkorsnäbben, troligen Råckstas i västra Stockholm mest fotograferade fågel just nu. Och idag gav den mig ett nytt livskryss.

Övrigt

A beam of light

”Looking at that blank paper continually dropping, dropping, dropping, my mind ran on in wonderings of those strange uses to which those thousand sheets eventually would be put. 135 fler ord

Andreas L. Hofbauer