Etiketter » Debatt

Vi får den politik vi förtjänar!

Ännu en politisk affär har drabbat oss, där det visar sig att politiker i ledande ställning agerat i strid med sina uppdrag. Det här är naturligtvis allvarligt, särskilt då det handlar om frågor som rör rikets säkerhet. 1 091 fler ord

Politik

Minstekrav til stortingsrepresentanter

Det er nødvendig å stille det prinsipielle spørsmål: ”Hvordan kan man kvalitetssikre utvelgelsen av stortingsrepresentanter ? ”

Rettere sagt: Hvordan kan vi reformere nominasjonsprosessen… 159 fler ord

Valgkamp

Politikerne definerer problemene i samfunnet

Å bestemme hva et samfunnsproblem består i er politikernes viktigste maktmiddel. Dette har de lært av massemediene. Det gjelder å komme først på banen med sitt spesielle syn på sakene. 111 fler ord

Valgkamp

Støre med valgkamp i Bergen

Vestlendinger pleier å være skeptiske. Biter de på Aps glansbildepolitikk ?

Støre har sammenlignet seg med Macron.

Høyres Børge Brende har tatt til motmæle og sier Macron egentlig refererer  til Solbergs blå regjering. 14 fler ord

Valgkamp

Filosofer kritiserer dårlige velgere

”Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere bør ikke stemme.

Dette er poenget i en fersk avisartikkel, skrevet av to filosofer (fra Bergen og Stavanger) 155 fler ord

Valgkamp

Politiker mot kriminelle innvandrere

Honnør til stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap), Oslo.

I et nylig avisintervju hadde han klare meninger om de kriminelle ungdomsgjengene som bl.a. herjer i Groruddalen. Det er på tide at en kjent politiker synger ut om problemet. 251 fler ord

Valgkamp

Politikere bør levere årrapport

I næringslivet kreves det årsrapport med resultatregnskap. Disse opplysninger skal være offentlig tilgjengelig.

For politikerne bør det stilles tilsvarende krav og med full offentliggjøring. Velgerne har krav på en samlet oversikt over politikernes uttalelser, handlinger og stemmegivning i løpet av året. 138 fler ord

Valgkamp