Etiketter » Dödshjälp

Folkpartiet:s motion för dödshjälp helt emot resolutionen av World Medical Association

”The World Medical Association upprepar sin starka övertygelse om att dödshjälp är i konflikt med grundläggande etiska principer för medicinsk praxis och uppmuntrar alla nationella läkarsällskap och läkare att avstå från att delta i dödshjälp, även om nationell lagstiftning tillåter det” 671 fler ord

Dödshjälp

>Folkpartiet (icke liberala):s motion för dödshjälp helt emot resolutionen av World Medical Association

>”The World Medical Association upprepar sin starka övertygelse om att dödshjälp är i konflikt med grundläggande etiska principer för medicinsk praxis och uppmuntrar alla nationella läkarsällskap och läkare att avstå från att delta i dödshjälp, även om nationell lagstiftning tillåter det” 721 fler ord

Dödshjälp

Swedish Folkpartiet’s euthanasia-law project against World Medical Association resolution

”The World Medical Association reaffirms its strong belief that euthanasia is in conflict with basic ethical principles of medical practice and strongly encourages all National Medical Associations and physicians to refrain from participating in euthanasia, even if national law allows it” 821 fler ord

Dödshjälp

>Swedish Folkpartiet’s euthanasia-law project against World Medical Association resolution

>”The World Medical Association reaffirms its strong belief that euthanasia is in conflict with basic ethical principles of medical practice and strongly encourages all National Medical Associations and physicians to refrain from participating in euthanasia, even if national law allows it” 821 fler ord

Dödshjälp