Etiketter » EM

Thu

Mưa lại rơi lộp độp trên những tấm kính chắn. Cứ những khi mưa thế này em lại nhớ đến những ngày mùa thu năm 2012. 413 fler ord

đứa Trẻ đang Lớn

#E040515

Buổi sáng Quả Chanh: 

Mình xin được đặt tên buổi sáng của mình là Quả Chanh. Hôm nay là ngày đầu tiên mình thực hiện chế độ 2l chanh mật ong một ngày cho một cơ thể không còn độc tố của bác sỹ Bí Ngô :-? 789 fler ord

Blog

Lead with Character

In a recent article from the Harvard Business Review, I learned about a new book from Fred Kiel titled Return on Character. The thesis of the book is that leaders that show the four traits of integrity, responsibility, forgiveness, and compassion inspire their companies and promote growth. 321 fler ord

#E030515 - Hôm nay có 3 ngôi sao =))

Nhật ký #B của mình.

Ngày hôm nay mình trở lại Hà Nội – trời thì nóng, giá xăng thì tăng.

Mình xuống bến MĐ, gặp một chú xe ôm – trạc ngoại tam tuần, áo hồng yêu đời, chú chắc mới vào nghề, mình phải training cho chú một chút về giá cả đi lại ra sao. 718 fler ord

Blog

AIIB, ADB Agree To Jointly Bankroll Infrastructure Projects In Asia

The Asian Development Bank (ADB) has officially tied itself in with China’s forthcoming Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), and has confirmed that the two multilateral lenders will jointly bankroll infrastructure development projects in Asia, according to a… 231 fler ord

Emerging Markets

Day Trip: Annapolis

Before I left Maryland Patrick and I decided to take a day trip to Annapolis. We woke up early on Saturday and headed into the quiet, cozy city. 374 fler ord

Simply Life

#1 cái ô

Kể ra chiếc ô xuất hiện với tần số khá là dữ dội trong một khía cạnh của đời sống của mình, từ lâu rất lâu rất lâu nhé. 163 fler ord

#Em