Etiketter » EM

Đa diện

Tôi luôn thấy họ tộc tôi như 1 xã hội thu nhỏ. Đạo lý không có người hoàn hảo, chỉ có người tốt lúc này và xấu lúc khác chính là tôi đúc kết sau hơn 20 năm quan sát và cảm nhận. 4 275 fler ord

Khác

What China's entry into MSCI could mean for India? Passive outflows of up to $1 bn

India’s weight in the MSCI EM could marginally decrease by about 6 bps to 8.75 percent.

Moneycontrol 

After dilly-dallying for last three years, MSCI finally decided to include China mainland shares (or China- A shares) in its emerging market index as well as in MSCI ACWI Index. 573 fler ord

Global Markets

Quán

Quán ngồi đợi ướt cơn mưa
Đợi người thương dẫu rằng xưa cũ rồi
Đợi buồn khô héo trên môi
Đợi bàn tay nắm bồi hồi biết yêu… 453 fler ord

Vụn Vặt

Intern

So, we’re interns now. At some point in the last two weeks, someone handed me a pager and an ID badge that says “M.D.” after my legal name. 984 fler ord

Emergency Medicine

Gottlieb 300 Em Pinball Machine In Near Collectors Condition

Gottlieb 300 Em Pinball Machine In Near Collectors Condition
Ottlieb "300" EM Pinball Machine. This Is The Last EM Pinball Produced By Gottlieb That Included A Mechanical Animated Backglass. 359 fler ord

Collectibles

Italic Editing

Editing italics on text is quite straight forward but unfortunately at the moment the portal has a bug which can sometimes make the text pink/red when made italic. 106 fler ord

Styling