Taggar » EM

Nike Kobe XI EM Review

The Nike Kobe XI EM is the successor to the Kobe IX EM, which was a great sneaker to ball in. The Lunarlon and EM combination worked so well on the IX’s that Nike decided to bring them back for the XI’s. 821 fler ord

Reviews

Emily Movie – Age 3 – 2003 to 2004

This is the fourth instalment for Emily and follows her at the age of three through to her fourth birthday. The #1 Single when she turned three was “ 199 fler ord

Emily

2017년 첫 주 Global Fund Flows

2016년 말까지 8주 연속 순유출되던 EM Bond Fund에 순유입 발생.

Equity Fund Flow는 DM내에서도 미국으로의 흐름을 보인 만큼,  대세는 미국과 주식인데 이것을 어떤 곳에서 이야기 하듯 ‘Great Rotation’과 같은 mega trend일지, 아니면 잠시의 position 변화여서 여전히 EM Bond Fund가 유지될 수 있을지 관심.

MArket GLider

The Eureka Climb with Emily and Her Friends

An enjoyable Sunday morning, last year (13 Nov 2016), was spent making my way up the 88 floors of the Eureka Tower in Melbourne with Emily and her friends Claire and Ruby. 98 fler ord

Emily

070117

01:20′

Em!

Anh ít viết cho Em như trước, không phải là hết thương, vì gặp Em nhiều hơn, nên những gì muốn nói đều cho Em biết cả rồi, không còn gì nhiều để viết nữa. 195 fler ord

#em

YÊU!

Đối với em, tình nào cũng như tình đầu, yêu ai cũng cuồng nhiệt và đắm say.

Đối với tôi, tình yêu là tình yêu, nhưng có yêu ít và yêu nhiều. 299 fler ord