Etiketter » EM

Puerto Rico Defaults On Debt For The First Time In Its History

Puerto Rico has defaulted on its debt obligation for the first time in its history.

On Monday, Puerto Rico paid a mere $628,000 toward a $58 million debt bill that was due to creditors of its Public Finance Corporation (PFC) in a risky move that will intensify pressure on creditors for a broader debt renegotiation, and will likely make future borrowing far more difficult… 260 fler ord

Emerging Markets

040815

Em!
Em ở lại Sài Gòn một mình có buồn không? Lần này là Anh đi xa Em hơn nhỉ?

Em!

Ở lại đó không có Anh thì đừng có mà lì đấy nhé, nhớ ăn uống cẩn thận, đi đâu thì nhớ bảo Anh biết, Anh lúc nào cũng muốn biết Em đang làm gì, cả nhớ Em nữa. 78 fler ord

#em

A Chinese company is building a railway through Nairobi's national wildlife sanctuary

A Chinese-funded multi-billion dollar rail link between Kenya’s capital and the port city of Mombasa will cut through Nairobi’s national park for wildlife, according to officials. 298 fler ord

ETFalpha rebloggade detta på EMerging Equity.