Äkta profeter …

Som jude var Jesus uppvuxen med Tanakh, bestående av lagen (Torah), profeterna och skrifterna, det som också kallas Gamla Testamentet. De profeter som framträder här kände Jesus väl till. 763 fler ord