Tredje svenska bidraget på raken här på enmusikomdagen. Vid grundandet av Hästpojken så bestod bandet till 2 tredjedelar av Bad Cash Quartet och 1 tredjedel Broder Daniel. 81 fler ord