Etiketter » Inflytande

Den nya regeringen ger och tar – från landets äldre

Det är en framgång för SPF och landets alla seniorer att den nya regeringen kommer att ta bort pensionärsskatten för garantipensionärer den 1 januari 2015. Med det räcker inte. 255 fler ord

Inflytande

Representativ regeringsförklaring?

Vi äldre utgör ca 20 procent av Sveriges befolkning, då borde en statsminister lägga lite mer än drygt 1 procent av sin tid under regeringsförklaringen på äldrefrågor. 342 fler ord

Vård Och Omsorg

Äldres behov måste stå i centrum – inte kommunens budget

Det har nyligen rapporterats om en äldre man vars kommun nekade honom att få duscha varje dag. Mannen fick rätt i förvaltningsrätten men målet har överklagats till kammarrätten. 383 fler ord

Vård Och Omsorg

Fuck Facket!?

Sitter ensam i personalrummet efter mitt första möte som förtroendevald styrelsemedlem i den lokala fackklubben och förbittrar mig över det usla vädret som jag inte kan undgå att påverkas av. 459 fler ord

#svpol #

Äldreutredningen - Åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande

En ny statlig utredning om de äldres hälsa, trygghet och självbestämmande skall nu i vår börja sitt arbete.

Att vård och omsorg om äldre i Sverige och i de flesta andra länder står inför stora utmaningar torde nog vara bekant för de flesta.  221 fler ord