1. lig.stylomandibulare (Ljusbrun)

Ledband som går från främre ytan av proc.styloideus till angulus mandibulae.

2. lig.laterale (Ljusblå)

Kraftigare bindvävsstråk, inuti eller på utsidan av kapseln. Sträcker sig från dorsoinferiora delen framåt och uppåt. 9 fler ord