Jag är på konferens. Inte den första konferens jag är på. Jag har slutat räkna.

Nu är det Arusha.

Då var det Sigtuna. Kommunskolan. Den första konferens jag varit på. 280 fler ord