Synestesi är ett tillstånd när flera sinnen är sammankopplade och kanske har jag en släng av förmågan att uppleva någonting samtidigt genom två sinnen. Min misstanke grundar sig på att jag ibland upplever doftsensationer när jag tittar på smycken av David Webb! 517 fler ord