Etiketter » Kristendom

Skaping og sjølvbilde. Big Bang, kvantefysikk og bevissthet.

Innhald.

Gud har skapt alle ting med sitt Ord og med sitt Ord gir han oss rett forståing av røyndomen og rett sjølvforståing.  1

Forståing av tilværet og sjølvforståing, med ulike perspektiv. 42 256 fler ord

Kristendom

2019.11.03. Sion Åheim. Vitne for dei du møter i kvardagen.

Innleiing ved Olav Harald Vik.

2TI 1,7 For Gud gav oss ikkje ei ånd som gjer motlaus, men ei ånd som gjev kraft og kjærleik og visdom. 2 586 fler ord

Kristendom

Den kristne vekkinga og biologien. Eller Antiokus N-te Epifanes og ”Fru Svimesen N-te Bevisstlause”.

Innleiing; vekking eller søvndyssing.

I 1.Mos.2 er det sagt at Gud skapte mannen av mold frå marka og bles livsens Ande i nasa hans, så han vart til ei levande sjel. 37 490 fler ord

Kristendom

2019.09.29. Sion Åheim Gud sa nei til synda, men han sa ikkje nei til mennesket.

Innleiing ved Olav Harald Vik.

LUK 18,1 – LUK 18,8 {ENKJA OG DOMAREN}  Han fortalde dei ei likning om at dei støtt skulle be og ikkje gje opp: 2   I ein by var det ein domar som ikkje ottast Gud og ikkje hadde age for noko menneske. 2 145 fler ord

Kristendom

2019.08.25. Sion Åheim. Jesus lever. Tru på han av heile ditt hjarte. Han gjer noko nytt.

Innleiing ved Olav Harald Vik.

Faderen har salva Jesus med gledens olje framfor sine medbrør.

SLM 45,8   Du elska rettferd og hata urett.   Difor har Gud, din Gud,  salva deg med fagnads olje framfor dine frendar. 9 367 fler ord

Kristendom

Krypto-valuta-spekulasjon, høveleg for Guds Rike og smart for små-spararar? Eller svindel og lureri til samanlikning med «Oslo-politikken»?

Søk fyrst Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg til det.

Jesus og disiplane hans hadde anna å tenke på enn pengar, han betalte prisen for oss med sitt eige blod, for å kjøpe oss tilbake til Gud. 18 859 fler ord

Kristendom

Israels Gud er alt kjøts Gud og han utgyte sin Ande over alt kjøt.

Israels Gud er alt kjøts Gud og han utgyt sin Ande over alt kjøt.

I følgje Bibelen har Gud skapt himmel og jord og han har skapt livet på jorda. 18 967 fler ord

Kristendom