Etiketter » Nyheter

Liten skole er best i landet på lesing-slik gjør de det

-Suksessen skyldes Steiner-pedagogiske læringsmetoder

-Sakte progresjon, trygt og varmt læringsmiljø, og bruk av mange fortellinger som er tilpasset alderen i undervisningen

-Skriving, lesing, maling tegning, regning og bevegelse som etterarbeid… 21 fler ord

Nyheter

Nettbrett gir færre samtaler i klasserommet

-Elevene sitter mye individuelt og det stjeler god klasserom dialogen

-Lærer er mer veileder enn tradisjonell lærer

-For noen elever er det slitsomt å lese på nettbrett… 93 fler ord

Nyheter

Tiltak i barneskolen ga mindre bråk i ungdomsskolen

-Barna fikk støtte og anerkjennelse av læreren og lærte at brudd på god oppførsel får konsekvenser. Nå har forskere undersøkt om disse tiltakene hadde en effekt over lengre tid… 23 fler ord

Nyheter

Det handler ikke om øst og vest-Skolene får penger pr. elev, ikke pr. klasse

-Det er antall klasser som avgjør hvor mange lærere en skole trenger, ikke om klassene er fulle. 22, 25 eller 30 elever trenger uansett en hel lærer… 57 fler ord

Nyheter

Må en lærer like alle elever?

-Å like alle elever er avgjørende, pene-og ikke pene, snille-og ikke snille, flinke-og ikke flinke

-Å vise fram emosjonell støtte er viktig-å være varm, omtenksom, snill mot elever… 89 fler ord

Nyheter

Noen barn trenger hjelp til å leke

-Det er viktig at voksne gjør noe for å utvikle barns evne til å leke

-Som å spille teater

-Noen forstår ikke fantasi

-Bryter opp makthierarkier… 30 fler ord

Nyheter

Hvorfor blir aldri skolen god nok? (fra NRK P2)

-Forventninger, krav, press fra skolen og foreldrene, å være pen, kul og å ha venner skaper utfordringer for elevene på skolen

-I hvilken grad klarer skolen å løfte elevene? 191 fler ord

Nyheter