Etiketter » Psykologi

Kristendomen og naturvitskapen, kunnskap og fridom til livsutfolding med vit og forstand.

Kunnskap, fridom og livsutfolding.

Der er ein motsetnad mellom kunnskap og fridom og det har vorte tydeleg i vårt moderne samfunn, der kunnskapen har vorte så stor og massemedia har vorte så dominerande. 31 397 fler ord

Kristendom

At gøre sit bedste

Jeg hader sætninger som ’man kan jo ikke gøre mere end sit bedste’ ’Hvis bare du gør dit bedste’ osv.

For hvad er det bedste? Kunne jeg ikke altid have gjort bare liiiiidt mere i forhold til den enkelte specifikke ting? 404 fler ord

Alle

Behöver du hjälp med SPSS och statistik?

Behöver du hjälp med SPSS och statistik? Kontakta oss idag för offert eller genom att lämna en kommentar här.
Läs här hur hjälpen går till!

Råd Kring Statistik Och SPSS

Den kristne vekkinga eller den store fadesa?

På dette biletet ser det ut til at astroidenedslaget som utrydda dinosaurane har byrja. Det gav pattedyra moglegheita til å ta over herredømet på jorda. Likevel er dette biletet talande for den store fadesa i menneska si historie, filosofihistoria og kyrkjehistoria. 18 153 fler ord

Kristendom

Gud har skapt oss i Kristus og han reiser opp si kyrkje, for å bruke oss i denne siste tida.

Bilete: Jesus, den gode hyrdingen, Joh.10.

Innleiing.

I Hellas for omlag 3000 år sidan oppstod den tanken at naturen er forståeleg og slik byrja naturfilosofien, dette som motsetnad til trua på gudane som regjerte i kvar sine område i tilværet. 12 724 fler ord

Kristendom

Thomas’ 44 teser om en eksistentialisme til den nye tid

(Foto: Tatovering af Albert Camus Citat på overtegnedes arm. ”Lykkelige er de hjerter der kan bøje, for de vil aldrig briste”.)

Eksistentialismen står for en kulturel bevægelse af en art, der er så mangeartet, at ingen med respekt for sig selv har forsøgt at definere den. 2 887 fler ord

Psykoterapi Og Coaching