Etiketter » Psykologi

Varför alla människor inte är lika mycket värda

”Alla människors lika värde” är nog den floskel som överanvänts mest under 2010-talet och anses utgöra ett argument, trots att ingen kan förklara vad det betyder i praktiken. 1 580 fler ord

Politik

Tidspreferens i samhället

I tidigare krönikor har jag varit inne på normer och hur dessa syftar till att hålla ihop en grupp av människor. Dessa normer är också direkt relaterade till människors tidspreferens, det vill säga om man vill uppfylla ett behov här och nu eller i framtiden. 1 454 fler ord

Politik

At our wits' end

De brittiska ”hatforskarna” Edward Dutton och Michael Woodley of Menie är bägge akademiskt verksamma inom olika delar av evolutionsbiologi och evolutionspsykologi, vilka kan (än så länge) ses på Duttons Youtubekanal ”The Jolly Heretic. 3 381 fler ord

Politik

Naturen har ein skapar og han får den til å fungere rett, om så han skal skape den på nytt. Så spørst det om menneska vil vere med på det og byrje å samarbeide med han.

Skapinga og frelsa.

Skapinga.

I Bibelen er der to skapingssoge, den fyrste byrja med at i opphavet skapte Gud himmelen og jorda, jorda var aud og øyde, men Guds Ande sveiv over vatna. 45 564 fler ord

Kristendom

Äkta altruism och godhetssignalering

Altruism är när man gör en osjälvisk uppoffring för någon annan utan att det föreligger ett krav på motprestation. Godhetssignalering är när man visar altruism utan att själv göra en uppoffring men kräver att ”någon annan” eller ”vi” ska offra något. 392 fler ord

Politik

Den destruktiva offerkulturen

De senaste åren har en ny typ av kultur vuxit fram från amerikanska universitet och blivit en del av den offentliga diskursen – offerkulturen. Denna kultur bygger på en självpåtagen offerroll och krav på att makthavare ska förbjuda och tysta kritik samt skapa särrättigheter för de påstått utsatta. 1 949 fler ord

Politik

Johannesört - Naturligt Läkemedel Mot Depression

Denna artikel innehåller en betald länk

OBS! Detta är inte läkemedelsråd. Rådfråga alltid din läkare innan du bestämmer dig för att behandla din depression. Johannesört bör inte intas om du redan får läkemedel utskrivet mot depresssion. 223 fler ord

Hälsa