Etiketter » Psykologi

Den kristne vekkinga bevisstgjorde både menn og kvinner. Så kva var det som rørte ved deg, fru Svimesen? 

Kva var det som rørte ved deg, fru Svimesen?

For 10 år sidan sende Jesus meg tilbake til Oslo med ein frigjerande bodskap, han er hovudet for mannen og mannen er hovudet for kvinna og slik er han hovudet for kyrkja som er hans brud. 12 451 fler ord

Kristendom

Kristendomen er populistisk og opnar Guds himmel for oss. Til samanlikning har realfag både empiri og rasjonalitet.

Gud bur i det høge og heilage og hos den som er broten og nedbøygd i ånda (Jesaja.57,15). Til samanlikning har realfag både empiri og rasjonalitet. 13 842 fler ord

Kristendom

Jesus velsigna småbarna - Guds rike høyrer slike til. Bileams villfaring, profet som ganske riktig velsigna, men som var korrupt og stilte seg på feil side.

Kristen populisme eller øydande styggedom?

Einskap i Kristus eller øydande «splitt- og hersk-politikk»?

Jesus sa vi skulle vere i han, som greina på vintreet (Joh.15) og vere eitt i han. 14 543 fler ord

Kristendom

Kristen populisme eller øydande styggedom?

Kristen populisme eller øydande styggedom?

Einskap i Kristus eller øydande «splitt- og hersk-politikk»?

Jesus sa vi skulle vere i han, som greina på vintreet (Joh.15) og vere eitt i han. 14 602 fler ord

Kristendom

De brændte børn - Jimmys historie. TV2 (Sarah)

Omsorgssvigt er et problem der kommer i fokus i TV2’s
dokumentar ”De brændte børn”.

Vi følger Jimmy som er vokset op i et hjem med en alkoholisk og voldelig far, og hans mor forlod ham og hans bror da de ikke var så gamle. 525 fler ord

Jimmy

Hurra for konstitusjonen! Postmoderne juss bruker Montanus-logikk som resulterer i justismord og verkar øydeleggande på nasjonalstaten.

Du skal kalle Israels Gud «Jahve» («Eg Er»), for han er den han er. Så du skal ikkje missbruke namnet hans og seie at han er ein annan enn den han er. 5 259 fler ord

Kristendom

JESUS SIGRA OVER DJEVELEN MED SIN DØD PÅ KORSET. PÅSKEMORGEN SLUKKER SORGEN TIL EVIG TID. DEN HAR GITT OSS LYSET OG LIVET……. 1.

Kristendomen er populistisk.

 https://resett.no/…/et-kulturelt-og-religiost-ikon-star-i…/…

Kristendomen er populistisk. Jesus og disiplane hans forkynte evangeliet for kven som helst, men prioriterte å gå til dei som trengde det mest, den fattige og ulærde underklassa. 3 852 fler ord

Kristendom