Etiketter » Samhälle

Erk du! Maja du!

är ”refrängen” i Äktenskapsfrågan, en dikt av Fröding. Den rann bloggaren i hågen när han hörde våra blivande regeringspartier presententera regeringsprogrammet. (Erk och Maja är dräng och piga som planerar hur de ska ha’t när de gift sig). 182 fler ord

Samhälle

Hökfalangister

blir vi (bloggaren och likasinnade) i en insändare i HBL kallade av dem som vill föra SFP (och politiken i allmänhet) ännu längre mot vänster. Helsingin Sanomat sällar sig (enligt min tolkning) till dem som försiktigt kritiserar  474 fler ord

EU-Hockey

Det är ohyggliga scenarier som utbreder sig när Finland vunnit VM och de Gröna vunnit EU-valet (tror de själva, åtminstone).

Dottern ondgjorde sig redan tidigare på sin blogg över ishockeyns triumf över nyheternas normala sändningstid, och nu måste farsan instämma! 280 fler ord

Badsäsong 2019

Det har varit väldigt länge sedan det kom något nytt, livet är sådant ibland, man måste prioritera saker man inte vill och där är man. 423 fler ord

Kultur

ska man ägna sej åt för det är, i likhet med all mental och fysisk aktivitet, bra medicin mot demens och Alzheimer. Det kan också vara bra för adrenalinproduktionen. 220 fler ord

Historiska tolkningar

De nordiska rikena uppstår

Det svenska rikets bildande kan förklaras på flera sätt, och tidigare har man beskrivit det som en erövringsprocess där svear underkuvade götar och att denna dominans pågick under vikingatiden eller tidigare. 739 fler ord

Samhälle

Periodisering av den svenska historien

Vad är periodisering och varför gör man det?

Traditionellt räknar människor år och sekel för att skapa en översiktlighet över viktiga företeelser i det egna livet och i historien, inte minst för att kunna spåra förändringar och förstå framtiden. 2 348 fler ord

Samhälle