Etiketter » Samhälle

Värdegrunder i grundskolans läroplan

Vad är kunskap?

I 2011 års läroplan för grundskolan står det: ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.” Vad är kunskap? 1 215 fler ord

Samhälle

Hur kan man hjälpa skolelever i deras språkliga utveckling?

Brister språkkunskaperna hamnar skolbarnet snabbt efter i utvecklingen. Att förstå och stötta elevernas språkliga progression är att ge barnet redskap för livet.

Det mänskliga språket är på jorden unikt. 2 930 fler ord

Samhälle

Language teaching

Introduction

I have summed up the textbooks about language teaching that cover didactics from several theoretical models and perspectives. My guiding questions are the importance of the teacher, whether English should be used more in the classroom, how grammar is taught and the methods of application. 1 470 fler ord

Samhälle

Skolspråket

Inledning

I Skollagen (Skolverket.se 2016) står att flerspråkiga barn skall erbjudas modersmålsundervisning för att kunna utveckla sina kommunikationsfärdigheter och kulturella medvetenhet. Årlig statistik från Skolverket visar att andelen flerspråkiga som klarar målen i nionde klass och gymnasiet är betydligt lägre än bland enspråkiga elever (Lindberg 2006:58). 2 422 fler ord

Samhälle

Systemet och miljön

Wind, en prisbelönt kortfilm om hur levande system påverkas av sin miljö och hur det måste ändras när miljön ändras. Arbetslivet (ett levande system) påverkas i högsta grad av sin miljö (samhällsstruktur, marknad, ekonomi, etc.) Detta är en utmaning för de flesta när vi nu lämnar industrialismens miljö till det uppkopplade samhällets miljö. 13 fler ord

Personal - Inspiration

Vem äger bilden av dig?

Efter att ha följt nyhetsrapporteringen veckan som gått efter terrorattacken på Drottninggatan är intrycket att de flesta skötte sig utmärkt, gjorde sitt jobb och handlade rådigt. 705 fler ord

På Svenska