Etiketter » Samhälle

Den svenska politiken

Demokrati enligt det svenska politiska systemet

Demokratibegreppet är komplext, men man kan säga att Sveriges politiska system framför allt utgörs av representativ demokrati vilket man också försöker återspegla i skolorna genom inrättandet av elevråd. 1 396 fler ord

Samhälle

Ensamkommande barn.

#svt1 morgon, politiker : ”Vi kan inte ha en lag för 18-åringar som är födda och uppväxta i Sverige, och en annan för ensamkommande flyktingbarn”. 69 fler ord

Antifascism

SÅ ÖVER TILL NÅGOT HELT ANNAT...

…hör vi ofta från såväl radio som TV. Alldeles för ofta. Det är nästan aldrig ”något helt annat”. Alla händelser är blad på samma växt, och det borde inte gå att tala om bladen utan att nämna trädet/växten. 530 fler ord

Antifascism

Ecstasys återkomst

MDMA och ecstacy blir vanligare i Europa. Markus från Malmö festar oftare med än utan MDMA – han tycker drogen har blivit vanligare. Nu ska bruket kartläggas i Sverige. 1 594 fler ord

Reportage

Värdegrunder i grundskolans läroplan

Vad är kunskap?

I 2011 års läroplan för grundskolan står det: ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.” Vad är kunskap? 1 243 fler ord

Samhälle

Hur kan man hjälpa skolelever i deras språkliga utveckling?

Brister språkkunskaperna hamnar skolbarnet snabbt efter i utvecklingen. Att förstå och stötta elevernas språkliga progression är att ge barnet redskap för livet.

Det mänskliga språket är på jorden unikt. 2 930 fler ord

Samhälle