Om arbetsmarknaden fungerade som en marknad, som en arena för utbud och efterfrågan, skulle massor av företag enligt både röda och blå partivänner, skrika efter ”enkel arbetskraft”. 386 fler ord