Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen i, att under eget ansvar, utreda och skriva förslag till beslut i ärenden om ansökningar om start av fristående skolor. Som jurist vid enheten för tillståndsprövning kommer du även att delta i vårt arbete med överklaganden och yttranden till domstolarna.   192 fler ord