Etiketter » Världen

Fokus på världen

Världen har på olika sätt varit mitt stora intresse under mycket lång tid. Det har kommit sig naturligt att jag därför läser och tar reda på mycket saker. 195 fler ord

Världen

Blandade känslor

Jag behöver knappast förklara vad som hänt.

De flesta är redan medvetna om det skedda, det tragiska, vidriga och avskyvärda som inträffade denna eftermiddag i Stockholms hjärta. 719 fler ord

Tankar

The non smoking generation - 2300 - poem

The year is 2300,

the children are narrated a story,

the story is about the 2016,

they get to know that back then

anyone could be an artist, 374 fler ord

Politics

Chad - Afrikas femte största land

Chad kom att bli självständigt från Ekvatorial Afrika år 1960 efter att det tidigare varit en fransk koloni.

Landet har kommit att härjas av ett antal inbördeskrig, etniska motsättningar och sporadiska rebelluppror. 214 fler ord

Världen

Växande länder har ökat utflöde

Snabbväxande länder som Kina och Ryssland har problem med utflöde istället för inflöde av människor.

I början av 2000-talet så var det hela 90.000 uppfinnare som valde att lämna Kina och Indien för i första hand USA. 102 fler ord

Världen

Befolkningstillväxt som problem

Befolkningstillväxt är inte en mirakelmedicin som garanterar ekonomisk tillväxt.

 

På 1960- och 1970-talet så hade Afrika, Kina och Indien en mycket snabb befolkningstillväxt och resultatet blev svält, hög arbetslöshet och civila umbäranden. 91 fler ord

Ekonomi

Demografiska förändringar

Mycket har sagts om befolkningstillväxten och att det skulle utgöra ett stort hot.

Forskningen, men även hälso- och sjukvården har gjort stora framsteg sedan 1960-talet. Det här medför att fler lever längre och den genomsnittliga livslängden runt om i världen har ökat från 50 år 1960 till att idag vara 69 år. 168 fler ord

Världen