Etiketter » Vetenskap

Värdegrunder i grundskolans läroplan

Vad är kunskap?

I 2011 års läroplan för grundskolan står det: ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.” Vad är kunskap? 1 215 fler ord

Samhälle

Hur kan man hjälpa skolelever i deras språkliga utveckling?

Brister språkkunskaperna hamnar skolbarnet snabbt efter i utvecklingen. Att förstå och stötta elevernas språkliga progression är att ge barnet redskap för livet.

Det mänskliga språket är på jorden unikt. 2 930 fler ord

Samhälle

Language teaching

Introduction

I have summed up the textbooks about language teaching that cover didactics from several theoretical models and perspectives. My guiding questions are the importance of the teacher, whether English should be used more in the classroom, how grammar is taught and the methods of application. 1 470 fler ord

Samhälle

Skolspråket

Inledning

I Skollagen (Skolverket.se 2016) står att flerspråkiga barn skall erbjudas modersmålsundervisning för att kunna utveckla sina kommunikationsfärdigheter och kulturella medvetenhet. Årlig statistik från Skolverket visar att andelen flerspråkiga som klarar målen i nionde klass och gymnasiet är betydligt lägre än bland enspråkiga elever (Lindberg 2006:58). 2 422 fler ord

Samhälle

Billy Bush Finally Has Something To Say About Infamous 'Pussy' Tape

{”contentType”:”NEWS_STORY”,”id”:{”value”:”6e48eee99558eda5466d08939a44e223″,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/content\/v2\/6e48eee99558eda5466d08939a44e223″},”originId”:”Whimn-37427″,”origin”:”WORDPRESS”,”channel”:”NONE”,”title”:”Billy Bush Finally Has Something To Say About Infamous ‘Pussy’ Tape”,”altTitle”:””,”subtitle”:”Billy Bush Finally Has Something To Say About Infamous ‘Pussy’ Tape”,”description”:”

The disgraced TV hosts says the hardest part was explaining it to his daughters.”,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/link\/6e48eee99558eda5466d08939a44e223″,”canonicalOverride”:””,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”whimn.com.au”,”creditedSource”:”whimn.com.au”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2017-05-22T18:08:48.000Z”,”dateLive”:”2017-05-22T17:26:15.000Z”,”customDate”:”2017-05-22T17:26:15.000Z”,”dateCreated”:”2017-05-22T18:07:49.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”thumbnailImage”:{”contentType”:”IMAGE”,”id”:{”value”:”1b278b19630f44983e18205566921f0f”,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/1b278b19630f44983e18205566921f0f”},”originId”:”Whimn-37429-spp_thumbnail”,”origin”:”WORDPRESS”,”title”:”Pictured is a frame grab taken from footage of a tape that has emerged containing Donald Trump, Billy Bush and Arianne Zucker. 3 210 fler ord

People

Melanie Griffith Opens Up About Addiction, Relationships And Plastic Surgery: 'Hopefully I Look More Normal Now'

Melanie Griffith is getting candid about her past, including her struggles with addiction, cosmetic surgery procedures and the end of her marriage to Antonio Banderas. 513 fler ord

Celebs