Ändringslogg för Användarvillkoren

 • Den 7 juli 2009: Lade till ”inte pornografisk” till stycke 2 i Deltagarnas ansvar.
 • Den 18 december 2010: Lade till avsnittet automatisk förnyelse till stycke 3 i Betalning och förnyelse.
 • Den 1 februari 2011: Förtydligade proceduren angående uppsägning på grund av upprepade avtalsbrott i stycke 7.
 • Den 27 april 27 2011: Lade till stycket Annonser för att förtydliga vår annonspolicy.
 • Den 17 maj 2011: Lade till stycket Friends of WP.com-teman.
 • Den 9 september 2011: Lade till stycket Domännamn.
 • Den 17 oktober 2011: Lade till stycket Firehose.
 • Den 6 mars 2012: Förtydligad definition av Webbplatsen genom att lägga till Jetpack från WordPress.com.
 • Den 6 april 2012: Lade till stycket Tillskrivning för att förtydliga vår tillskrivningspolicy.
 • Den 12 november 2012: Bytte ut villkor för VIP-tjänster med korsreferenser till villkoren för VIP webbhotell/support och VIP supporttjänster på vip.wordpress.com; tog bort ”mot individer eller entiteter” från förbud mot hot om våld i avsnitt 2.
 • Den 12 juni 2013: Redigerade stycket Tillskrivning för att ange att erkännanden i sidfoten och verktygsfältet WordPress.com inte får ändras.
 • Den 3 juli 2014: Utvecklade licensiering med avseende på Firehose, förtydligade vår policy om imitationer, lade till framställning om ombloggning och tog bort vår rätt att ensidigt ändra Användarvillkoren.
 • Den 15 juli 2014: Lade till avsnittet Översättning.
 • Den 2 september 2014: Tog bort gammal ej Retina-kompatibel Creative Commons-grafik, lade istället till en länk. Gjorde den här listan med punkter. Länkade annonspolicy i punkten den 27 april i ändringsloggen.
 • Den 8 oktober 2014: Lade till avsnittet Google Apps.
 • Den 30 januari 2015: Rensade upp avsnitt 2 och lade till referens till Användarriktlinjerna, lade till ytterligare framställning om våra ålderskrav, uppdaterade länk till avtalet i avsnitt 13 och skapade en separat sida till ändringsloggen.
 • Den 5 februari 2015: Angav Automattic/Aut O’Mattic som kontraktsparter för användare i USA respektive utanför USA.
 • Den 18 februari 2015: Ändrade till konsekvent användning av ”web site” och ”website”. Uppdaterade Creative Commons-licensen från 3.0 till 4.0.