Användarvillkor

Kärnan:
Vi (folket på Automattic) har en värdtjänst för bloggar och webbplatser som heter WordPress.com och älskar om du använder den. Vår grundläggande tjänst är gratis och vi erbjuder betalda uppgraderingar till avancerade funktioner såsom värdtjänster för domännamn och extra lagringsutrymme. Våra tjänster är utformade att ge dig största möjliga kontroll och ägarskap över det som händer på din webbplats och uppmuntra dig till att uttrycka dig själv Var dock ansvarsfull med det du publicerar. Säkerställ särskilt att inga av de förbjudna objekten (saker som skräppost, virus eller allvarliga hot om våld) inte visas på din webbplats eller länkas från din webbplats.

Om du hittar en webbplats på WordPress.com som du anser bryter mot våra användarvillkor, besök vår sida för tvistlösning och anmälningar.

(Observera att vi beslutade att göra användarvillkoren nedan tillgängliga under en Creative Commons Sharealike-licens, vilket innebär att du gärna får ta dem och ändra dem för eget behov bara du byter ut hänvisningar till oss mot hänvisningar till dig och om du inte misstycker uppskattar vi en länk till WordPress.com någonstans på din webbplats. Vi lägger ned mycket tid och pengar på nedanstående och andra ska inte behöva göra samma sak.)

Användarvillkor:
Följande villkor styr all användning av webbplatsen WordPress.com och allt innehåll, alla tjänster och produkter tillgängliga på eller genom webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, Jetpack från WordPress.com (”Jetpack”) och WordPress.com VIP värdtjänst (”VIP-tjänsten”), (allt tillsammans kallat ”Webbplatsen”). Webbplatsen erbjuds till ditt godkännande utan ändringar av villkoren häri och alla andra driftsregler, policyer (inklusive, utan begränsning, Automattics sekretesspolicy) och procedurer som ibland publiceras av Automattic på den Webbplatsen (sammantaget ”Avtalet”). Om du bor i USA gäller ditt avtal med Automattic Inc. (USA) och om du bor utanför USA gäller ditt avtal med Aut O’Mattic Ltd. (Irland) (vart och ett ”Automattic” eller ”vi”).

Läs det här Avtalet noggrant innan du ansluter till eller använder Webbplatsen. Genom att ansluta till eller använda någon del av Webbplatsen samtycker du till villkoren i det här Avtalet. Om du inte samtycker till alla villkoren i det här avtalet är det möjligt att du inte får åtkomst till Webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande från Automattic, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa villkor.

Webbplatsen är inte inriktad på barn yngre än 13 år och tjänsten på Webbplatsen erbjuds endast till användare som är 13 år eller äldre. Om du yngre än 13 år, får du inte registrera dig för användning av Webbplatsen. Alla personer som registrerar sig som användare eller tillhandahåller sina personuppgifter till Webbplatsen framställer att de är 13 år eller äldre.

 1. Ditt konto och din Webbplats på WordPress.com. Om du skapar en blogg på Webbplatsen ansvarar du för att upprätthålla kontots och bloggens säkerhet och du är fullständigt ansvarig för alla aktiviteter som äger rum på kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med bloggen. Du får inte beskriva eller tilldela nyckelord till din blogg på ett vilseledande eller olagligt sätt med avsikt att utnyttja andras namn eller rykte, och Automattic kan ändra eller ta bort beskrivningar eller nyckelord som vi anser vara olämpliga eller olagliga, eller som på annat sätt kan orsaka Automattic ansvarsplikt. Du måste omedelbart meddela Automattic om obehörig användning av din blogg, ditt konto eller om andra säkerhetsintrång. Automattic är inte ansvariga för dina handlingar eller Din försumlighet, inklusive eventuella orsakade skador som följd av sådana handlingar eller sådan försumlighet.
 2. Deltagarnas ansvar.

  Om du har en blogg, kommenterar på en blogg, lägger upp material på Webbplatsen, lägger upp länkar på Webbplatsen eller på annat sätt gör (eller tillåter en tredje part att göra) material tillgängligt med hjälp av Webbplatsen (sådant material, ”Innehållet”), är du fullständigt ansvarig för innehållet i och för eventuell skada som orsakas av det Innehållet. Det här gäller oavsett Innehållets form, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, text, foto, video, ljud eller kod. Genom att göra Innehållet tillgängligt, framställer och garanterar du att ditt innehåll inte bryter mot dessa villkor eller Användarriktlinjerna.

  Genom att skicka Innehåll till Automattic för inkludering på din Webbplats, ger du Automattic en världsomfattande, royaltyfri och icke-exklusiv livens att reproducera, ändra, anpassa och publicera Innehållet enbart med syftet att visa, distribuera och marknadsföra din blogg. Den här licenser tillåter att Automattic gör offentligt publicerat innehåll tillgängligt för tredje parter valda av Automattic (till exempel genom Automattic Firehose) så att dessa tredje parter kan analysera och distribuera (men inte offentligt visa) ditt innehåll genom deras tjänster.

  Du ger även andra WordPress.com-användare tillstånd att dela ditt Innehåll på andra WordPress.com-webbplatser och lägga till sitt eget Innehåll (dvs. att omblogga ditt Innehåll), så länge de endast använder en del av ditt inlägg och de erkänner dig som den ursprungliga upphovsmannen genom att länka tillbaka till din webbplats (ombloggningsfunktionen på WordPress.com gör detta automatiskt!).

  Om du tar bort Innehåll, använder Automattic rimliga möda till att ta bort det från Webbplatsen, med du erkänner att cachelagring av eller referenser till Innehållet kanske inte omedelbart blir oåtkomligt.

  Utan att begränsa någon av dessa framställningar eller garantier, har Automattic rätt (med inte skyldighet) att, efter Automattics eget gottfinnande (i) vägra eller ta bort innehåll som, enligt Automattics rimliga uppfattning bryter mot Automattics policy eller är på annat sätt skadligt eller förkastligt, eller (ii) avsluta eller neka åtkomst till och användning av Webbplatsen för alla personer eller entiteter av alla orsaker, efter Automattics eget gottfinnande. Automattic har ingen skyldighet att återbetala tidigare betalda belopp.

 3. Betalning och förnyelse.
  • Allmänna villkor.
   Valfria betalade tjänster såsom extra lagringsutrymme, eller köp av domännamn finns tillgängliga på Webbplatsen (alla sådana tjänster kallas ”Uppgradering”). Genom att välja en Uppgradering samtycker du till att betala Automattic de månatliga eller årliga prenumerationsavgifterna som gäller för den tjänsten. Betalningarna debiteras i förskott dagen du registrerar dig till en Uppgradering och täcker användning av den tjänsten under en angiven månatlig eller årlig prenumerationsperiod. Avgifter för Uppgradering återbetalas inte.
  • Automatisk förnyelse.
   Om du inte meddelar Automattic före slutet av den tillämpliga prenumerationsperioden att du vill avsluta en Uppgradering, förnyas din prenumeration på Uppgraderingen automatiskt och du godkänner att vi debitera den då tillämpliga årliga eller månatliga prenumerationsavgiften för en sådan Uppgradering (såväl som eventuella skatter) på ett kreditkort eller med en annan registrerad betalningsmetod vi har för dig. Uppgraderingar går att avsluta när som helst i avsnittet Uppgraderingar på adminpanelen på din webbplats.
 4. VIP-tjänster.
  • Webbhotell, supporttjänster. VIP webbhotell/support och VIP supporttjänster tillhandahålls av Automattic under villkoren för varje sådan tjänst, vilka finns på vip.wordpress.com/hosting-tos respektive vip.wordpress.com/support-tos. Genom att registrera ett konto för VIP webbhotell/support eller VIP supporttjänster samtycker du till att följa dessa villkor.
 5. Firehose.
  • Avgifter och betalning. Genom att registrera dig på WordPress.com Firehose samtycker du till att betala de angivna månatliga avgifterna till Automattic för åtkomst till flödena. Tillämpliga avgifter faktureras med början den dagen då din åtkomst upprättades och i förskott för användning av dessa tjänster. Automattic förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkoren och avgifterna och meddela detta skriftligen trettio (30) dagar i förväg. Du får när som helst avsluta åtkomsten till Firehose genom ett skriftligt meddelande till Automattic 30 dagar i förväg.
  • Tillåten användning. Du får använda WordPress.com Firehose till att utveckla en produkt eller tjänst som söker, visar, analyserar och hämtar information tillgänglig på WordPress.com. Du får även använda namnet och logotypen WordPress.com och andra varumärkeselement som Automattic gör tillgängliga för att identifiera informationskällan.
  • Begränsad användning. Du får inte använda WordPress.com Firehose till att väsentligen kopiera produkter eller tjänster som erbjuds av Automattic, inklusive ompublicering av innehåll på WordPress.com eller till att skapa en separat publiceringsplattform. Om Automattic anser, efter eget gottfinnande, att du har brutit mot eller försökt att bryta mot dessa villkor eller innebörden i dessa villkor, kan din användning av eller åtkomst till WordPress.com Firehose tillfälligt eller permanent upphävas utan föregående meddelande.
 6. Webbplatsbesökarnas ansvar. Automattic har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive datorprogram, som publiceras på Webbplatsen och kan därför inte ansvara för materialets innehåll, användning eller följder. Genom att sköta Webbplatsen, varken framställer eller implicerar Automattic sitt godkännande av materialet som publiceras där eller anser att sådant material är korrekt, användbart eller oskadligt. Du ansvarar för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem mot virus, maskar, trojaner och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla stötande, oanständigt eller på annat sätt anstötligt innehåll, såväl som innehåll med tekniska felaktigheter, skrivfel och andra felaktigheter. Webbplatsen kan även innehålla material som bryter mot tredje parts privata eller offentliga rättigheter eller bryter mot immateriell rätt och annan besittningsrätt, eller hämtning, kopiering eller användning som lyder under ytterligare angivna eller ej angivna villkor. Automattic frånsäger sig allt ansvar för eventuell skada användning av Webbplatsen orsakar för besökarna eller genom att dessa besökare hämtar innehåll publicerat på Webbplatsen.
 7. Innehåll publicerat på andra webbplatser. Vi har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive datorprogram, som görs tillgängligt på webbplatserna och webbsidorna till vilka WordPress.com länkar, och som länkar till WordPress.com. Automattic har ingen kontroll över webbplatser och webbsidor utanför WordPress och ansvarar inte för deras innehåll eller användning. Genom att länka till en webbplats eller webbsida utanför WordPress, framställer eller implicerar inte Automattic sitt godkännande en sådan webbplats eller webbsida. Du ansvarar för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem mot virus, maskar, trojaner och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Automattic frånsäger sig allt ansvar för skada orsakad av användning av webbplatser eller webbsidor utanför WordPress.
 8. Brott mot upphovsrätten och DMCA-policy. Eftersom Automattic ber andra att respektera sin immateriella upphovsrätt, respekterar vi även andras immateriella upphovsrätt. Om du anser att material på eller länkat till av WordPress.com bryter mot din upphovsrätt, uppmanar vi dig att meddela Automattic enligt Automattics policy för Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”). Automattic svarar på alla sådana meddelanden, inklusive att efter krav och lämplighet ta bort material eller inaktivera alla länkar till material som bryter mot upphovsrätten. Automattic avbryter besökarens åtkomst till och användning av Webbplatsen om, under lämpliga omständigheter, det fastställts att besökaren upprepade gånger brutit mot Automattics och andras upphovsrätt. I fall av sådant avbrytande, har Automattic ingen skyldighet att tillhandahålla återbetalning av eventuella belopp tidigare inbetalade till Automattic.
 9. Immateriell egendom. Detta Avtal överför ingen immateriell egendom ägd av Automattic eller tredje part från Automattic till dig, och alla rättigheter, äganderätt och intressen i och för sådan egendom kvarblir (såsom mellan parterna) uteslutande hos Automattic. Automattic, WordPress, WordPress.com, logotypen WordPress.com och alla andra varumärken, tjänstmärken, grafik och logotyper som används i samband med WordPress.com eller Webbplatsen, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Automattic eller Automattics licensgivare. Övriga varumärken, tjänstmärken, grafik och logotyper som används i samband med Webbplatsen kan vara varumärken ägda av tredje part. Din användning av Webbplatsen ger dig ingen rättighet eller licens till att reproducera eller på annat sätt använda varumärken som ägs av Automattic eller tredje part.
 10. Annonser. Automattic förbehåller sig rätten att visa annonser på din blogg såtillvida du inte har köpt Uppgraderingen Inga annonser eller ett VIP-tjänstkonto.
 11. Tillskrivning. Automattic förbehåller sig rätten att visa tillskrivningslänkar såsom Blog at WordPress.com, temaförfattare och typsnittstillskrivning i sidfoten eller verktygsfältet i din blogg. Erkännanden i sidfoten och verktygsfältet WordPress.com får inte ändras eller tas bort oavsett inköpta uppgraderingar.
 12. Friends of WP.com-teman. Genom att aktivera ett partnertema från avsnittet Friends of WP.com i din temakatalog, godkänner du den partnerns användarvillkor. Du kan när som helst välja bort deras användningsvillkor genom att inaktiverar ett partnertema.
 13. Domännamn. Om du registrerar ett domännamn, använder eller överför ett tidigare registrerat domännamn, tillstår och samtycker du till att användning av domännamnet även lyder under policyerna för Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”) och Domänamnregistreringen och kundtjänstavtalet.
 14. Google Apps. Om du köper en Google Apps-prenumeration, gäller det här avsnittet. Google Apps tillhandahålls av Google, och din användning av Google Apps lyder under Googles Användningsvillkor för tjänsterna, vilka du godkänner innan du använder Google Apps för första gången. Automattic är auktoriserad återförsäljare av Google Apps, garanterar inte tjänsterna som tillhandahålls av Google, och friskriver sig från Googles ansvar för eventuell skada som följd av vår distribution och försäljning av deras tjänster. Google tillhandahåller teknisk support för sina tjänster, enligt sina riktlinjer för teknisk supporttjänster. Om du är ett företag och köper Google Apps till din webbplats på WordPress.com, framställer du att företaget har 749 eller färre anställda.
 15. Ändringar. Vi förnyar ständigt våra tjänster och detta innebär att vi ibland måste ändra de rättsliga villkoren under vilka vi tillhandahåller våra tjänster. Om vi gör materiella ändringar, meddelar vi detta genom att publicera dem på någon av dina bloggar eller genom att skicka ett e-postmeddelande eller med någon annan form av meddelande innan ändringarna träder i kraft. Meddelandet anger en rimlig tidsperiod efter vilken de nya Villkoren träder i kraft. Om du inte samtycker till ändringarna måste du sluta använda WordPress.com inom den angivna uppsägningstiden. Din fortsatta användning av WordPress.com lyder under de nya villkoren. Eventuella tvister som uppkom före ändringarna regleras av Villkoren (inklusive den bindande enskilda skiljedomsklausulen) som gällde när tvisten uppkom.
 16. Uppsägning. Automattic får när som helst, med eller utan orsak, med eller utan föregående meddelande, omedelbart avbryta din åtkomst till alla delar av Webbplatsen. Om du vill säga upp det här Avtalet eller ditt konto på WordPress.com (om du har ett), slutar du helt enkelt använda Webbplatsen. Alla bestämmelser i det här Avtalet, vilka enligt sitt innehåll gäller efter uppsägningen, gäller efter uppsägningen, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantifriskrivningar, skadestånd och begränsningar i skadeståndsskyldigheten.
 17. Ansvarsfriskrivning. Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”. Automattic och dess leverantörer och licensgivare friskriver sig härmed från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och om det inte föreligger intrång. Varken Automattic eller dess leverantörer eller licensgivare garanterar att Webbplatsen är felfri eller att åtkomst till densamma förblir kontinuerlig och oavbruten. Om du verkligen läser det här kommer en belöning. Du förstår att du hämtar eller på annat sätt anskaffar innehåller eller tjänster från Webbplatsen efter eget omdöme och på egen risk.
 18. Begränsad skadeståndsskyldighet. Under inga omständigheter är Automattic, eller dess leverantörer eller licensgivare, ansvariga med hänsyn till någon punkt i det här avtalet under något kontrakt, försumlighet, strikt ansvar eller annan rättslig eller sedvanerättslig teori för: (i) särskild, oavsiktliga eller följdskador; (ii) kostnaden för anskaffning av ersättningspodukter eller -tjänster; (iii) avbrott i användning eller förlust av eller skada på data; eller (iv) eventuella belopp som överskred avgifterna betalade av dig till Automattic under detta avtal under tolv(12)månadersperioden före talan. Automattic ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar på grund av orsaker utom deras kontroll. Ovanstående gäller inte om det är lagstridigt enligt gällande lag.
 19. Allmän framställning och garanti. Du framställer och garanterar att (i) din användning av Webbplatsen sker i strikt överensstämmelse med Automattics Sekretesspolicy, med detta Avtal och med alla gällande lagar och föreskrifter (inklusive utan begränsning eventuella lokala lagar eller bestämmelser i ditt land, din delstat, ort eller annat område, med avseende på beteende online och godtagbart innehåll, och inklusive alla gällande lagar med avseende på överföring av tekniska data exporterade från Förenta Staterna eller landet där du bor) och (ii) din användning av Webbplatsen inte inkräktar på eller tillskansar sig immateriell egendom ägd av tredje part.
 20. Gottgörelse. Du samtycker till att gottgöra och hålla Automattic, dess leverantörer, och dess licensgivare, och deras respective direktörer, tjänstemän, anställda och representanter skadeslösa från alla anspråk och kostnader, inklusive kostnader för juridiska ombud, som uppstår vid användning av den här Webbplatsen, inklusive med inte begränsat till din överträdelse av det här Avtalet.
 21. Översättning. Dessa Användarvillkor skrevs ursprungligen på engelska (USA). Det kan hända att vi översätter Villkoren till andra språk. I händelse av en motsägelse mellan en översatt version av dessa Villkor och den engelska versionen, gäller den engelska versionen.
 22. Övrigt. Det här Avtalet innehåller hela avtalet mellan Automattic och dig med avseende på ämnena och de får endast ändras med ett skriftligt tillägg undertecknat av en behörig verkställande chef på Automattic, eller genom att Automattic skickar en reviderad version per post. Utom när det är lagstridigt enligt gällande lag, om sådan föreskriver annat, regleras det här Avtalet, eventuell åtkomst och användning av Webbplatsen av lagarna i delstaten Kalifornien i USA, utom dess konflikt med lagbestämmelser, och eventuella tvister som uppstår eller med avseende på Avtalet löses i de statliga och delstatliga domstolarna i San Francisco County, Kalifornien, USA. Utom för anspråk för ålagd eller skäliga ersättning eller anspråk med avseende på immateriell egendom (vilka kan framläggas till en behörig domstol utan borgen), avgörs eventuella tvister uppkomna av det här Avtalet slutligen enligt Comprehensive Arbitration Rules of the Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) av tre skiljedomare utsedda enligt dessa Regler. Skiljedomen ska äga rum i San Francisco, Kalifornien, på engelska och skiljedomen ska gälla i alla domstolar. Den segrande parten efter åtgärder eller handlingar för att upprätthålla det här Avtalet är berättigad till ersättning för kostnader och advokatarvoden. Om någon del i det här Avtalet anses vara ogiltigt eller inte möjligt att genomdriva, skall den delen tolkas så att den återspeglar partens ursprungliga avsikt och återstående delar förblir gällande. En ansvarsbefrielse från endera parten från något villkor i det här Avtalet eller eventuell överträdelse härav, i alla fall, frångås inte ett sådant villkor eller efterföljande överträdelse härav. Du får överlåta dina rättigheter i det här Avtalet till en annan part som samtycker till, och godkänner att bli förpliktigad av, dess villkor; Automattic får överlåta sina rättigheter enligt det här Avtalet utan villkor. Det här Avtalet bindande och träder i kraft för parterna, deras efterträdare och tillåtna ombud.

Ändringslogg